Trang chủ

USA ZIP Code

Đây là trang web mã ZIP Illinois, chứa 1,579 mã ZIP, 1,409 thành phố, 102 quận và hơn 1,702,831 mã ZIP + 4. Mỗi mã ZIP gồm 9 chữ số tương ứng với một hoặc một số Illinois địa chỉ.
Bên cạnh đó, cũng có một số công cụ liên quan đến mã ZIP hoặc địa chỉ. Ví dụ: xác minh địa chỉ, tìm kiếm mã ZIP đầy đủ, trình tạo địa chỉ ngẫu nhiên, v.v.

State-image: il

Các thành phố ở Illinois

img_city
more

Vui lòng kiểm tra mã ZIP bởi Tên Thành Phố:

Các hạt trong Illinois

img_county
more

Vui lòng kiểm tra mã ZIP bởi FIPS Huyện:

Làm thế nào để viết một phong bì Hoa Kỳ?

img_envelope
  • Đầu tiên, bạn cần điền thông tin gửi thư của người nhận vào chính giữa phong bì. Dòng đầu tiên là tên người nhận, dòng thứ hai là địa chỉ đường phố với số nhà chi tiết và dòng cuối cùng là thành phố, tiểu bang abbr và mã ZIP.

    Thứ hai, ghi thông tin của người gửi lên góc trên bên trái của phong bì. Nếu thư của bạn không thể được chuyển đi, nó sẽ trở lại địa chỉ của người gửi.

    Cuối cùng, đừng quên dán tem vào góc trên bên phải. Nếu không, bức thư sẽ không được chuyển đến quá trình chuyển phát.

    Đây là ví dụ về phong bì dưới đây.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc tài liệu chính thức: USA.pdf (Anh)

Dân Số

img_population

The population of the state Illinois was 12,830,632 in 2010 and reached 12,671,821 in 2019 with an increase of –158,811. Now the state Illinois is the 6th state by population size in the U.S. and accounts for 3.82% of the total U.S. population.

Khu VựC2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
Illinois12,671,82112,830,632–158,811–1.2%6th3.82%